Poemarios

As moradías do vento, separata de Atlántida nº 11-12, A Coruña, decembro 1955. Recompilado en O tempo no espello.

A frauta y-o garamelo, Editorial Moret, A Coruña, 1959. Recompilado en O tempo no espello co título de A frauta e o garamelo. // Libros da Frouma, Ed. Librería Follas Novas, Santiago, 2000.

O tempo no espello, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1982; inclúe Poemas a Fina Barrios. Pequeno Canto. 1959, Poemas da Ausencia, publicados con anterioridade en Grial 1971; o volume complétase con nove poemas baixo o título Nova crónica de Ulises, datados polo autor en 1978, aínda que escritos na súa maior parte en Noia, en 1980.

Cantos caucanos, Edición do autor, Círculo aberto, Noia, novembro 1983 - xaneiro 1984. // Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1985. // Edición bilingüe galego-español (trad. de Ánxeles Penas), Espiral Maior, A Coruña, 2000. // Edición de Martín Veiga, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2003.

As torres no ar, Sotelo Blanco Edicións, Santiago de Compostela, 1989. // Galaxia, Vigo, 2003.

Antoloxía Poética (1955-1990), (Selección de M. A. Fernán-Vello), en El Correo Gallego, Colección "Biblioteca 114", nº 79, Santiago de Compostela, 1992.

Obra poética. Antoloxía de Antón Aviles de Taramancos (Selección de X. M. Álvarez Cáccamo), A Nosa Terra, Vigo, 1997.

Obra poética completa, Espiral Maior, A Coruña, 2003.

Antoloxía (Edición de Ana Romaní), Editorial Galaxia, Vigo, 2003.

Última fuxida a Harar, Edicións Espiral Maior, A Coruña, 1992. // Biblioteca 120, La Voz de Galicia, A Coruña, 2002.


© 2003 Biblioteca Virtual Galega