Poemas soltos

— "Eu non sei que tendes / ou terras de Noita...", en Tapal, Noia, decembro 1950.

— "Saloucos d'un emigrante", en Tapal, Noia, agosto 1951.

— "Ofrenda a Manuel Antonio. Poema da nai soia", Rianxo (Suplemento de Sonata Gallega), Rianxo, 1952.

— "Poema da lua e do mar", "Antón de Noia" e "Cadarso", en Tapal, Noia, agosto 1952.

— "Lume que morre" e "A Castelao", en Lar nº 236-237, Bos Aires, 25-VII-1953. "Lume que morre" aparece reproducido tamén en Tapal, Noia, agosto 1953.

— "Soneto" en Tapal, Noia, agosto 1954.

— "Meu anceio" en Manuel Fabeiro Gómez: "José Antonio Avilés Vinagre. El poeta más joven de Galicia", en Lar nº 248-250, Bos Aires, 25-VII-l954.

— "Sede. Poema louro de amor", en Atlántida nº 8, A Coruña, marzo-abril 1955, p. 13.

— "Morte belida", en Tapal, Noia, agosto 1955.

— "Cantigas da noiva nua", en 4 Ventos nº 7, Braga, outubro 1955.

— "Balada do barqueiro mozo", en Aturuxo nº 9, Ferrol 1958.

— "Veleiro entrando na ría", en La Noche,  20-VIII-l960.

— "10 poemas" en Grial nº 31, pp. 67-73, xaneiro-marzo 1971. Recompilados en Os poemas da ausencia de O tempo no espello.

— "Pranto por Urbano Lugris", en La Voz de Galicia, 11-VII-1974. Recompilado en Os poemas da ausencia de O tempo no espello.

— "Os elementos do desastre ou o canto do vello capitán Pablo de Rokha morto no exilio", en Dorna nº 6, Universidade de Santiago, 17-V-1983, pp. 18-20.

— "Primeiro canto", "Elexía de Popaián" e "Canto de Noralba Timbacoi -Hino órfico-", en Cen augas. Cadernos de poesía nº 1, pp. 3-9, A Coruña, maio 1984. Recompilados en Cantos caucanos.

— "A escada de Daniel", en A Nosa Terra,  23-VI-1984.

— "De como Reimundo Patiño se transforma en montaña/ e nace no seu corazón un río canteiro: e/ aniñan o xerín e a torcaza no forno aínda quente/ do seu amor: de como emerxe do seu ser/ o contorno da patria" en Dorna nº 9, pp. 60-61, Universidade de Santiago, 1985.

— "Poemas", en Agália nº 7, Ourense, outono 1986. Recompilados en As torres no ar.

— "A espada florecida", en "Poetas de Noia", escolma incluída no "Programa de festas. Noia, 1987", p. 45, editado pola Comisión Municipal de Festexos do Concello de Noia.

— "Castela", en Xentes do Barbanza. Letras Galegas 88, Impenta Outeiral, Pobra do Caramiñal, 1988.

— "O veleiro María Mariño naufraga nos montes do Courel", en Barbanza, pp. 343-344, Noia, 2ª -07- 1988.

— "Chiminigagua", en Mundos, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, xuño-xullo 1989.

      Obra inmisericorde, separata do Boletín galego de literatura nº 3, Universidade de Santiago de Compostela, maio 1990.

— "Non é Galiza, non", en Mocidade p. 4, Galiza Nova, Nadal 1991.

— "Esta orfandade! Esta bandeira asolagada en sangue!" e "Palabras en Soutomaior e Dona Amália Alvarez, na memória de Alexandre Bóveda no cincuentenario do martírio", en Obra viva, pp. 27-28 Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 1992.

— "O vello Xan", na homenaxe a Xan Bouzas Lariño, Muros, 9 de xaneiro 1983.

— "Noia (soneto con estrambote)" en Casa da Gramática nº 2, Noia, maio 1998.

— "Noia, sonetos de corpo enteiro", por Ulises Fingal, outono de 1980. (son 10 sonetos, 9 deles inéditos).


© 2003 Biblioteca Virtual Galega