Publicacións soltas en prosa
— "Homenaxe a Urbano Lugrís. Carta gnómica a Urbano Lugrís", en La Noche, 1959

— "Na morte de Raimundo Patiño. Soñar en vegliota", en A Nosa Terra nº 276, 14-09-1985.

— "Eusebio Lorenzo Baleirón", en Revista da AELG, 15-12-1986.

— "Indio reducidor o primeiro que ve é a túa cabeza", en Luzes de Galiza nº 4, pp. 35-36, outono de 1986.

— "O bulevar do ron", en Luzes de Galiza nº7 , pp. 30, verán 1987.

— "Noia", en Luzes de Galiza nº 10, pp .28, primavera 1988.

— "Criación literaria e compromiso social", especial San Marcos 88, en Barbanza, abril 1988.

— "A Contraluz. Urbano Lugrís", en Barbanza nº 31, maio 1989.

— "O soño do Galo Gafeto", en revista Festas de Noia, agosto 1990.

— "Lugrís e Bergantiños", en A Regueifa (revista cultural de Bergantiños) nº 7, 1991.

— "Anxo con sexo", en Homenaxe a Laxeiro, 14-02-1991.

— "Don Hamlet no paredón", en Seiva nº4 maio 1991.

— "Mineiro de Luz", en Homenaxe a Miguel González Garcés, 1991.

— "Xosé Moas Filgueira", en Barbanza nº 17, 2ª-10-1988

— "A imaxe recuperada", en Barbanza nº 22, 1ª-01-1989.

— "Don Uxío Carré Alvarellos", en Barbanza nº 24, 1ª-02-1989.

— "Antonio Naveira Goday", en Barbanza nº 25, 2ª-02-1989.

— "Don Ramón Cabanillas", en Barbanza nº 26, 1ª-03-1989.

— "A Señora Sinforosa", en Barbanza nº 27, 2ª-03-1989

— "Aléxis Vivicov Mardivinoff", en Barbanza nº 28, 1ª-04-1989.

— "Don Basilio", en Barbanza nº 29, 2ª-04-1989.

— "Xosefina e Tareixa R. Castelao", en Barbanza nº 32, 1ª-06-1989

— "Cantakuzeno", en Barbanza nº 30, 1ª-05-1989.

— "Álvaro Cebreiro", en Barbanza nº 33, 2ª-06-1989.

— "Álvaro Cunqueiro", en Barbanza nº 34, 1ª-07-1989.

— "Domingo Antonio Lado Filgueira", en Barbanza nº 35, 2ª-07-1989.

— "Memoria de Noia", en Barbanza nº 36, 2ª-08-1989.

— "Pranto e xenreira por un pais florido", en Barbanza nº 37, 1ª-09-1989.

— "Pablo Neruda", en Barbanza nº 38, 1ª- 10-1989.

— "Manuel Xosé Arce e Valladares", en Barbanza nº 39, 2ª-10-1989.

— "Charles de Gaulle", en Barbanza nº 41, 2ª-11-1989.

— "Miguelito Valdés. Mr. Babalú", en Barbanza nº42, 1ª-12-1989.

— "O sedimento da patria", en Barbanza nº 11, 2ª-07-1988.

— "A Harmonía do tempo", en Barbanza nº 19, 2ª-11-1988.

— "Ter voz en Europa", en Barbanza nº 32, 1ª-06-1989.

— "Diáspora", en Barbanza nº 42, 1ª-12-1989.

— "Esforzo e burocracia", en Barbanza nº 16, 1ª-10-1988.

— "O centenario da miseria", en Barbanza nº 17, 2ª-10-1988.

— "Unha escola para labrar o cerne do traballo", en Barbanza nº 20, 1ª-12-1988.

— "O presidente e o teléfono", en Barbanza nº 21, 2ª-12-1988.

— "Ser novo rico ou perecer", en Barbanza nº 23, 2ª-01-1989.

— "Sobre Galiza como responsabilidade", en Barbanza nº 24, 1ª-02-1989.

— "A fala avoenga", en Barbanza nº 28, 1ª-04-1989

— "De dignidade e desprestixio", en Barbanza nº 29, 2ª-04-1989.

— "As estructuras do confrontamento", en Barbanza nº 30, 1ª-05-1989.

— "O fermento", en Barbanza nº 33, 2ª- 06-1989

— "O cárcere e as estrelas", en Barbanza nº 34, 1ª -07-1989.

— "O esconxuro", en Barbanza nº 36, 2ª-08-1989.

— "Das esmeraldas á batea", en Barbanza nº 39, 1ª-10-1989.

— "Empresários & company, associated inc.", en Barbanza nº 41, 2ª-11-1989.

— "Israel, Israel!", en Barbanza nº 3, 2ª-03-1988.

— "América, terra firme" en Barbanza nº 5,  2ª-04-1988.

— "O poeta é un loitador", en Barbanza nº 6, 1ª-05-1988.

— "A alta sombra de Don Ramón", en Barbanza nº 7, 2ª-05-1988.

— "Romanos, gladiadores e libertos", en Barbanza nº 9, 2ª-06-1988

— "Por sevillanas", en Barbanza nº 12, 1ª-08-1988.

— "Memória dos anos 2000", en Barbanza nº 13, 2ª-08-1988.

— "Pan e circo", en Barbanza nº 14, 1ª-09-1988.

— "Teoría da sopa boba", en Barbanza nº 16, 1ª-10-1988.

— "De Bolombolo a Macondo", en Barbanza nº 17, 2ª-10-1988.

— "A catedral sonora", en Barbanza nº 18, 1ª-11-1988

— "Como un rio de xaguares", en Barbanza nº 19, 2ª-11-1988.

— "Elexía da vellas árvores e antigos perfumes", en Barbanza nº 20, 1ª-12-1988.

— "O instituto e a cultura", en Barbanza nº 21, 2ª-12-1988.

— "O cúa da curuxa", en Barbanza nº 22, 1ª-01-1989.

— "A contraluz" en Voz e Voto. Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no X aniversario do seu pasamento. 1991.


© 2003 Biblioteca Virtual Galega