Versións poéticas

— "Desembarcos en Sicilia", versión de "Landings in Sicily" de Jack Hill, en Dorna nº 9, p. 195, Universidade de Santiago, 1985.

— "Imprecación da moza celta ó soldado romano", versión de "The native girl to the soldier" de Jack Hill, en Dorna nº 9, p. 197, Universidade de Santiago, 1985.

— "O certame do arco", versión dun fragmento da rapsodia XXI da Odisea, en Luzes de Galicia nº 18, p. 48, Inverno 1991.

— SAINT-JOHN PERSE: Chronique-Crónica, edición bilingüe, colección "Vento de fóra", Concello de Noia, Casa da Cultura, 1991.

O cemiterio mariño (versión poética da obra de Paul Valèry; edición bilingüe), Espiral Maior, A Coruña, 1994.


© 2003 Biblioteca Virtual Galega