Monografías

     Agrelo Hermo, Xosé :


— Avilés de Taramancos, Ed. Toxosoutos, Noia, 2002.


     Agrelo Hermo, Xosé e Sampedro Martínez, Pilar:


— Aproximación didáctica á obra de Antón Avilés de Taramancos, Ed. Toxosoutos, Muros, 1995.


    
Álvarez Cáccamo, Xosé María:

— Antón Avilés de Taramancos, A Nosa Terra, Vigo, 2002.

— Vida de Antón Avilés de Taramancos
, Ed. Galaxia, Vigo, 2003.


    
Arxóns Álvarez, maría Dolores e Castro Rodríguez, Xavier:

— Antón Avilés de Taramancos, A Nosa Terra, Vigo, 2002.

— Antón Avilés de Taramancos: vida e obra
, Ed. Xerais de Galicia, Vigo, 2003.


    
Liñares, A. e Puentes, A.:

— Diccionario. Antón Avilés de Taramancos, tresCtres, Oleiros (A Coruña), 2003.


    
Marco, Aurora:

— Avilés de Taramancos. Un francotirador da fermosura, Toxosoutos, Noia, 2003.


    
Roig, Blanca e Sampedro, Pilar:

— Antón Avilés de Taramancos, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2003.


    
Tarrío Varela, Anxo (coord.):

— Antón Avilés de Taramancos. Día das Letras Galegas, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2003.


    
Veiga Alonso, Martín:

— Antón Avilés de Taramancos, Edicións Fervenza, A Estrada, 2003.


    
Veiga Alonso, Martín (coord.):

— Raiceiras e vento. A obra poética de Antón Avilés de Taramancos, Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 2004.


    
VV.AA.:

Homenaxe a Avilés de Taramancos, Concello de Noia, 1992.

Antón Avilés de Taramancos, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2002.

Antón Avilés de Taramancos, Boletín da Real Academia Galega nº 364, A Coruña, 2003.

Antón Avilés de Taramancos. Homenaxe, La Voz de Galicia, A Coruña, 2003.

 

 

© 2003 Biblioteca Virtual Galega