Eventos17-V-2003

[ Noia ]

 

 

 

A Real Academia Galega celebrabá en Noia os actos centrais do Día das Letras Galegas 2003 —dedicado a Antón Avilés de Taramancos— segundo o seguinte programa:

11.30 horas.
Ofrenda floral no busto de Antón Avilés de Taramancos situado na Alameda.

12.30 horas.
Sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega no Teatro Coliseo Noela, coa intervención dos Excmos. Sres. Académicos:

• Xohana Torres.
• Luz Pozo Garza.
• Salvador García-Bodaño.
• Fecha o acto o Excmo. Sr. Presidente da Real Academia Galega, D. Xosé Ramón Barreiro Fernández.
Lugar.
Teatro Coliseo Noela (Rúa do Curro s/n).

Información. Real Academia Galega (Rúa Tabernas nº 11 - A Coruña). Tel. 981 207308.


© 2003 Biblioteca Virtual Galega