LUZES de Galiza,   Nº 21   / Febreiro 1993 /
      - Salvador García Bodaño / Antón Patiño -

INICIO    ATRÁS