Agradecementos


          A Biblioteca Virtual Galega quere agradecer a inestimábel colaboración de todos os que, dunha ou doutra maneira, axudaron a que o Especial Día das Letras "Antón Avilés de Taramancos" da BVG chegase a ser unha realidade.


          Nomeadamente, a aqueles que nos cederon a súa obra para que fose incluída nas nosas páxinas, así como a Casa da Gramática, A Nosa Terra e Luzes de Galiza, por nos permitir a reprodución das súas publicacións.


          Unha mención especial merecen Santiago Avilés, Lola Arxóns, Manuel Rivas e o Concello de Noia, por acreditar no proxecto e prestar todo o seu apoio.Idea e Coordenación


DeseñoElaboraciónCarlos BiscainhoPatricia López
David Armesto


Biblioteca Virtual Galega


© 2003 Biblioteca Virtual Galega