BIBLIOGRAFÍA
De coñeceres algunha publicación que non estexa aquí recollida,
podes comunicalo escribindo a edixital@udc.es
    Obra de Avilés
     Poemarios
     Poemas soltos
     Teatro
    Revistas monográficas sobre o autor
     Casa da Gramática nº 2 , 17 , 18 
     Alameda Nº 7
     A Nosa Terra
    Bibliografía sobre o autor
     Artigos
     Entrevistas
     Monografías

 

 
ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS

INICIO