ESTUDIOS
      Paseo e fascinación pola poesía de Avilés de Taramancos
                                     Carlos Caetano Biscainho. Casa da gramática nº 17
      O tema do exilio na poesía de Antón Avilés
                                   Ánxeles Penas.  Casa da gramática nº 2
      Sofía Baquero. A singradura de Avilés de Taramancos
                                                     Lola Arxóns.   Casa da gramática nº 2

INICIO
De quereres colaborar neste apartado,
envía o teu traballo a edixital@udc.es