ESTUDIOS

INICIO
De quereres colaborar neste apartado,
envía o teu traballo a edixital@udc.es
      Os camiños no tempo
                                     Manuel Álvarez Torneiro. Casa da gramática nº 17
      Antón Avilés de Taramancos e Urbano Lugrís 
                                   Teresa Seara.  Casa da gramática nº 17