Na partida do amigo Antón Avilés de Taramancos
                                           Ana Romaní
      Con Antón e meu pai na mesma sombra
                                          Pilar Pallarés
      Un recordo, unha homenaxe
                                          Roxelio San Luís
      Nese vento tan salgado
                                          Salvador García Bodaño
      Eu son ise home acantoado
                                          Tomás Barros
      Primavera do 92
                                          Xosé Agrelo Hermo
      Imaxe e navegación de Antón Avilés de Taramancos
                                          Xosé María Álvarez Cáccamo
      Carta a Avilés de Taramancos
                                          Xosé Neira Vilas

INICIO

 HOMENAXES