Mariñeiro... Antón
                                          Xulio L. Valcárcel
      Crónica
                                          Miguel Anxo Fernán-Vello
      Guardiáns
                                          Xulio L. Valcárcel
      Hai Kus para o longo do día
                                          Helena Villar Janeiro
      Poema
                                          Marta Dacosta
      Contestación a un poema de Avilés ("Concerto de Outono")
                                          Luísa Villalta

INICIO

 HOMENAXES