MonografíasO Tardo

[
Xaquín Lorenzo Fernández ]
Re-edición da narración publicada por «Xocas» en 1934 como separata de Trabalhos da Sociedade de Antropologia e Etnologia de Porto e que o autor subtitulara "Notas de mitoloxía popular galega". Pepe Carreiro encargouse de ilustrala.Editorial. A Nosa Terra

Ano. 2004.

ISBN. 84-96203-64-6.

© 2004 Biblioteca Virtual Galega