Artigos

—"A arte popular nos xugos da Galiza", en Trabalhos da Sociedade portuguesa de Antropologia e Etnologia, VII, Porto, 1935, pp. 209-230

—"A eirexa de Santa María de Mixós, encrucillada de tres estilos", en Congresso luso-espanhol de Estudos Medievais, Porto, 1968, p.298

—"A fala galega", en El Pueblo Gallego, Santiago,  8 de Setembro 1926

—"A muller no cancioneiro galego", en Nós, 98, 99 ("proseguimento") e 100 ("remate"), Compostela, 15-II, 15-III e 15-IV-1932; pp.26-30, 43-48 e 66-69.

—"A Nosa Señora do Viso. Unha romaxe antre outras moitas", en Outeiro, A Coruña, 1986

—"A prosa de Cuevillas", en Outeiro, A Coruña, 1986

—"A ramboia", en Boletín Auriense, XII, Ourense, 1982, pp. 229-233 // en Gallaecia nº 7-8, Departamento de Prehistoria e Historia Antiga da Facultade de Xeografía e Historia, Santiago de Compostela, 1982, pp. 275-278

—"Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza: Os tres irmaus; Os labregos e o xuez", en Nós, 42, A Coruña, 15-VI-1927, pp. 13-14 

—"Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza: Mediciña rústica (O tangaraño, O tiricó, Doores de costas). Contos (Bodas no ceo, O home e a cobra)", en Nós, 44, A Coruña, 15-VIII-1927, pp. 12-13

—"Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza: Un casamento en Lobeira", en Nós, 58, A Coruña, 15-X-1928, pp. 186-188. 

—"Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza: Apuntes de Geografía lexigráfica galega. Algunhas verbas d' usanza corrente en Lovios (Ourense)", en Nós, 71, A Coruña, 15-XI-1929, pp. 205-206

—"Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza: A lenda da hermida de Aranga", en Nós, 99, Compostela, 15-III-1932, p.49

—"Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza: Do cancioeiro de Borneiro (Cabana)", en Nós, 108, Compostela, 15-XII-1932, pp. 229-230

—"Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza: Papeletas pra un diccionario", en Nós, 121, Compostela, 15-I-1934, pp. 14-16

—"Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza: Notas encol do Antroido en Lobeira", en Nós, 124-125, Compostela, abril-maio, 1934, pp. 91-92

—"As bandas de música volven", en Homenaxe ás bandas de música galegas, Compostela, 1986

—"As casas dos mortos", en Actas do Congresso Internacional de Etnografia, Lisboa, 1965, pp. 1-5

—"As dornas do Porto do Són" , en Nós, Ano XVI, T.VI, nº 126-127, Vigo, 1934, pp.109-116 

—"A Seición de Etnografía do Seminario de Estudos Galegos", en Testemuñas e perspectivas en homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos, Cuadernos do Laboratorio de Formas de Galicia, 5, Ediciós do Castro, A Coruña , 1978, pp. 48-52

"As festas populares do 3 de Maio en Laza", en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, VII, Compostela, 1936, pp. 57-82

"As pontes na tradición popular galega" en A inxeñería histórica como patrimonio monumental: Actas do I Seminario, Santiago de Compostela, Outubro 1985, pp. 101-103

"As ruadas", en Rubillón 84. Festa grande no honor da Virxe do Libramento, Rubillón-Avión, 1984

"A vivenda e a terra", en Alternativas  estruturais e producións agrícola-gandeira, A gandeiría, a pataca, o viño, Cuadernos da área de Ciencias Agrarias, 8, Seminario de Estudos Galegos, A Coruña, 1988, pp. 6-9

—"As xoias de Regodeigón" [en colaboración con M. Rubén García Álvarez], en Revista de Guimarães, 1956, pp. 90-96

—"A Xuno de Freixido" en Boletín da Real Academia Galega nº 309-320, T.27, A Coruña, 1956, pp.288-290

—"Cando estiña unha fonte", en Ánfora: literatura, arte, pensamento nº 3-4, Verín, 1985, pp. 11

—"Castelao" en A Nosa Terra. Extra nº 5/6, pp.11, Vigo, 1986 

—"Castro de Cameixa : campañas 1944-46", en Dirección Xeral de Cultura e do Patrimonio Histórico- Artístico, Santiago de Compostela, 1986

—"Cen anos de Cuevillas", en La Voz de Galicia, A Coruña, 1986

—"Cerâmicas castrexas pintadas", en Revista de Guimarães, LXVI, Guimarães, 1956, pp. 125-140

—"Cuevillas, etnógrafo", en Homaxe a Cuevillas, Editorial Galaxia, Vigo, 1957, pp. 135-138

"De como se han de cociñar as sardiñas" en Gaiteiro de Lugo, outono 1997-outono 1998,   pp. 46-47

"Dende o ceo de monterrei. Páxinas verinenses", en Ánfora: Literatura, arte, pensamento, Verín, 1985

"De Re Geographica. Os mapas, o nomenclátor e a realidade", en Heraldo de Galicia, Ourense, 2 de Decembro de 1935

—"Desde a solana" en Anduriña (Lar Gallego (Sevilla)) nº 24, pp.12-13, Xullo 1996

—"Distribución dos xugos na Galiza" en Asamblea Lusitano-Gallega, Braga, 1955 // 1ª e 2ª Asambleas lusitano-gallega: Actas y Comunicaciones, Editorial Nacional, Madrid, 1967, pp.61-63, 

—"Do noso antroido: os escabicheiros" en Brigantium,Vol.3, 1982, pp.265-269

—"D. Vicente Martínez-Risco y Agüero", en Bisbarra: revista cultural dos concellos de Amoeiro, A Peroxa, Cea, Coles, Piñor e Vilamarín nº 1 Ourense, 1984, pp. 19-20

—"Embarcacións: notas pra un cuestionario de etnografía" en Nós, Santiago de Compostela, 1933 // Sep. Bol. Nós nº 111

—"Estela funerária de Flor de Rei Vello", en Arqueologia e História, VIII, Lisboa, 1958, pp. 27-29

—"Etnografía. Cultura material" en Historia de Galiza, Akal, Madrid, 1979-1980

—"As Embarcacións tradicionais de Galicia" [en colaboración con Luís Calvo González] en Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1994 

—"Enredos" en Revista de Dialectología y Tradiciones populares [tamén na monografía do autor, 1992], Madrid, 1958

—"Estela funerária de Flor de Rei Vello", en Arqueologia e História, VIII, Lisboa, 1958, pp. 27-29

—"Introducción ó estudio dos hórreos en Galicia", Actas del primer Congreso Europeo del Hórreo, Editorial Compostela-El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 1990, pp. 291-293

—"Lembranza de Don Xaquín Lorenzo Fernández" en Simposio Internacional in Memoriam Xaquín Lorenzo, Ourense, pp.13-19, Outubro 1994

—"Lembranzas de nenez" en Raigame nº 9, Decembro 1999, pp. 86-94

—"Lembranza de Otero en Ourense" en Dorna nº 4, 1982, pp.13-14

—"Limiar", en Blas, B. As construccións populares: un tema de etnografía, 1983

—"Limiar", en Fraguas, A. Aportacións ó cancioneiro de Cotobade, 1985

—"Limiar de Arquitectura Popular en Galicia", en Publicacións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1981-1983

—"María, nai e señora" en Encrucillada nº 67, vol.14, Marzo-Abril 1990, pp.142-144

—"Metamorfosis dunha casa castrexa" , en Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXII, Porto, 1973, pp. 225-229

—"Miscelánea: nobles que defenderon a raia portuguesa antre o Limia e o Miño no ano de 1762", en Nós, 131-132, Compostela, Novembro-Decembro, 1934, pp. 186-187

—"Muíños de maré", Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Homenagem ao prof. Dr. Mendes Corrêa, XVII, Porto, 1959, pp. 249-255 

—"Notas arqueolóxicas do castro de Cameixa", [en colaboración con Florentino López Cuevillas], en  Revista de Guimarães, LVIII, Guimarães, 1948, pp. 288-305

—"Notas etnográficas da parroquia de Borneiro", en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, VII, Compostela, 1936, pp. 17-39

—"Notas etnográficas da Terra de Lobeira: o liño e a lá", en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, T.6, 1933-1934, pp.24-84

—"Notas pra un cuestionario de Etnografía. Embarcacións", en Nós, 111, Compostela, 15-III-1933, pp. 49-52

—"O amor á terra na irmandade dos 'bos e xenerosos'", en Anduriña, Compostela, 1986

—"O combarrizo", Boletín del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 6, Santiago de Compostela, 1977, pp. 3-9

—"O culto das pedras no noroeste peninsular", en Real Academia Galega, A Coruña, 1965

—"O esprito da mes en Lobeira (Ourense)" en Cuadernos de estudios gallegos, T.28, fasc.86, 1973,  pp.345-351

—"O liño e a lá", en Imprenta Paredes, Santiago, 1933

—"O mar terra adentro", en Revista de Etnografía, XXV, Porto, 1969, pp. 105-112

—"O mazo, a trompa e a moa", en Congreso de Etnografia e Folclore, Braga, Xuño 1956 // Junta da Acção Social, vol.II, Lisboa, 1963, pp.175-181

—"O Ourense da xuventude de Otero Pedrayo", en Citania: número extraordinario adicado a Ramón Otero Pedrayo nº 2, Instituto Ramón Otero Pedrayo, Ourense, 1988, pp. 13

—"O outro mundo na tradición popular galega", en Lumieira, 1988

—"O pastoreio na serra do Leboreiro", en Imprensa Portuguesa, Porto, 1959 // Sep.Actas do Colóquio de Estudos Etnográficos, Dr.José Leite de Vasconcelos, Porto, I, 1959, pp. 245-249

—"Os enredos dos rapaces", en O Ensino nº 1, Ourense, 1981

—"Os tempos son chegados", en Follas secas: información, creación e humor, Ourense, 1986

—"Otero Pedrayo e a antropoloxía", en Simposio Internacional de Antropoloxía, Santiago de Compostela, Novembro 1988 // Consello da cultura galega, pp.253-256, Santiago de Compostela, 1990

—"O tío galego", en La zarpa, 29 de Agosto 1930

—"Outra vez en col do noso idioma", en Heraldo de Galicia, Ourense, 3 de Xuño 1935

—"O varapau", en O Correo do Porto, 10 de Marzo de 1959

—"O viño" en Gaiteiro de Lugo, outono 1997-1998, p.61

—"Paganismo e cristianismo na relixiosidade popular", en Encrucillada, 9, 1978, pp. 44-47

—"Ramboia" en Gallaecia nº 7-8, pp.275-278, 1984 // Boletín auriense, Ano 12, T.12, 1982,  pp.229-233

—"Recensión" a MittelEuropa (Impresiós d'unha vixe), en El Pueblo Gallego, Santiago, 1 de Xaneiro 1935

—"Resposta do académico numerario X. Lorenzo ao discurso lido en recepción pública de X. Taboada Chivite o 20 de novembro de 1965", Real Academia Galega, A Coruña, 1965, pp. 47-48.

—"Sant Jordi e Sant-Yago", en El eco de Santiago, 22 de Abril 1933

—"Sôbre arqueología do território dos Querquernos", en Revista de Guimarães, XLVIII, Guimarães, 1938, pp. 85-106

—"Unha casa do Castromao (Celanova)" en Boletín auriense, Ano 10, T.10, 1980, pp. 203-210

—"Unha corna decorada" en Boletín auriense, Ano 11, T.11, 1981, pp. 129-133

—"Unha nova inscultura serpentiforme da citania de Troña", en Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, 1957, pp. 217-222 

—"Unha pedra-amuleto", en Boletín da Real Academia Galega nº 333-338, T.29, 1959,  pp.24-27 // nº 339-344, T.29, 1961, pp.294-295

—"Un intre de D. Ramón", en Outeiro nº 28, A Coruña, 1988,  p. 57

—"Vellas artes de pesca no rio Miño", en Revista de Etnografia, XVI, Porto, 1966, pp 289-295 // Boletim Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos, Volume 23, 1979, pp. 133-139

—"Xaquín Lorenzo "Xocas", en Encrucillada nº 64, vol.13, Setembro-Outubro 1989, pp.390-393, 

—"Xaquín Lorenzo", en Raigame nº 9, Decembro 1999, pp.46-55

—"Xesús Ferro Couselo", en Boletín da Real Academia Galega, LXXIII, A Coruña, 1980, pp. 477-481

—"Xesús Taboada Chivite", en Boletín Auriense. Homenaje a Xesús Taboada Chivite, Tomo VI, Ourense, 1976, pp. 11-16


© 2004 Biblioteca Virtual Galega