Monografías sobre o autorXaquín Lorenzo Xocas (1907-1989)

[
Enrique Bande ]


O historiador Enrique Bande apresenta Xaquín Lorenzo Xocas (1907-1989), publicada pola editorial ourensá Duen De Bux co patrocinio da Deputación Provincial de Ourense.
O autor céntrase na faceta de etnógrafo de Xocas e tamén na súas profundas crenzas relixiosas. Destaca o capítulo "Lembranza post mortem" que aporta datos sobre o día do seu enterro e testemuños de xente do mundo da cultura galega. O prólogo foi redixido polo frade Xosé Isorna, amigo persoal do homenaxeado.Editorial. Duen De Bux.

Ano. 2003.

ISBN. 84-932078-8-8.

© 2004 Biblioteca Virtual Galega