Monografías sobre o autorDon Xoaquín Lorenzo no fío de Nós

[
Marcos Valcárcel (coord.) ]


Deuse a coñecer no Concello de Ourense o volume Don Xoaquín Lorenzo no fío de Nós, realizado baixo a coordenación de Marcos Valcárcel. A obra recolle un total de trinta e dous artigos e entrevistas feitas a Xocas en diferentes xornais ourensáns e nela se recompila a produción bibliográfica á volta do etnógrafo.Editorial. Deputación Provincial de Ourense. Colección Áuria.

Ano. 2004.

© 2004 Biblioteca Virtual Galega