Monografías sobre o autorXaquín Lorenzo. O herdeiro de Nós

[
Benxamín Vázquez González e Xosé M. González Reboredo ]

Benxamín Vázquez González e Xosé M.González Reboredo apresentan nesta obra unha completa semblanza da traxectoria profesional e vital do etnógrafo, arqueólogo e historiador ourensán.Editorial. Fundación Caixa Galicia.

Ano. 2004.

ISBN. 84-95491-98-2

© 2004 Biblioteca Virtual Galega