Monografías sobre o autorXaquín Lorenzo Xocas. Confesións e lembranzas para mozos de onte e hoxe

[
Marcos Martiñón-Torres ]

Marcos Martiñón-Torres recolle nesta obra unha entrevista a Xocas feita por dous mozos, onde o escritor fala da súa infancia, da súa vocación de etnógrafo, arqueólogo e galeguista e das conversas que mantiña con escritores como Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao, Florentino López Cuevillas, Xesús Taboada e outros personaxes da vida política e cultural da Galiza.Editorial. Sotelo Blanco.

Ano. 2004.

ISBN. 84-7824-440-9.

© 2004 Biblioteca Virtual Galega