Monografías sobre o autorXoaquín Lorenzo. Vida e Obra

[
Marcos Valcárcel ]


Marcos Valcárcel apresenta a obra Xoaquín Lorenzo. Vida e obra. Trátase dunha biografía que visa recoller a personalidade de Xaquín Lorenzo «Xocas», destacando o seu pensamento galeguista, aínda que tamén recolle a trascendencia dos seus estudos etnográficos e arqueolóxicos e os seus traballos culturais e sobre a lingua galega.Información. Edicións Xerais.

Ano. 2004

ISBN. 84-9782-112-2.

© 2004 Biblioteca Virtual Galega