Artigos
    Araúxo Iglesias, Miguel Anxo:

— "Xaquín Lorenzo Fernández",  en Boletín da Real Academia Galega, nº 361 (2000). pp. 297-299.    Fariña Busto, Francisco:


— "Lembranza de Don Xaquín Lorenzo Fernández",  en Raigame, nº 9, Decembro de 1999, pp. 80-85

— "Xaquín Lorenzo Fernández, 1907-1989",  en Raigame, nº 9, Decembro de 1999, pp. 9-17    Fernández Araújo, Xosé Arturo:


— "Xaquín Lorenzo «Xocas», o mestre, o amigo",  en Raigame, nº 9, Decembro de 1999, pp. 14-31.    Fernández del Riego, Francisco:


— "Memoria do home e do etnógrafo",  en Boletín auriense, anos 20-21, t. 20-21 (1990-1991). pp 19-26.    Fraguas Fraguas, Antonio:


— "Xaquín Lorenzo Fernández",  en Boletín da Real Academia Galega, nº 361 (2000). pp 297-299.    González Pérez, Clodio:

— "Xaquín Lorenzo Fernández, «Xocas», 1907-1989",  en Casa da Gramática, nº 21, Noia, Maio 2004.    González Reboredo, Xosé Manuel:

— "Don Xaquín Lorenzo Fernández e os estudios de etnografía en Galicia",  en Raigame, nº 9, Decembro de 1999.    Rivas Quintas, Elixio:


— "O Xocas",  en Boletín auriense, anos 20-21, t. 20-21 (1990-1991). p 8.    Siena Rodríguez, Xosé Carlos:


— "A obra de Xaquín Lorenzo Fernández, instrumento para a patrimonialización e a musealización antropolóxica en Galicia",  en Raigame, nº 9, Decembro de 1999. pp 68-79.    Sotelo Blanco, Olegario:

— "Un defensor da nosa memoria. Xaquín Lorenzo Xocas",  en Alborada, Decembro de 2003, p. 20.    Vázquez Busto, Francisco:

— "Lembranza de Don Xaquín Lorenzo Fernández",  en Raigame, nº 9, Decembro de 1999, pp. 80-85    Vega Pato, Tomás:


— "«Xocas», o fotógrafo e debuxante, fotografado e debuxado",  en Raigame, nº 9, Decembro de 1999, pp. 32-45


© 2004 Biblioteca Virtual Galega