Entradas en obras de referencia

Carballo Calero, R.: Historia da Literatura Galega Contemporánea, Editorial Galaxia, Vigo, 1981.

Couceiro Freijomil, A.: Diccionario bio-bibliográfico de escritores, Bibliófilos Gallegos, Santiago de Compostela, 1952.

Fraguas Fraguas, A.: "Lorenzo Fernández, Xoaquín", Gran Enciclopedia Gallega, XIX, Santiago de Compostela - Xixón (a súa biografía remata en 1977).

Lanza Álvarez, F.: Dos mil nombres gallegos, Ediciones Galicia, Bos Aires, 1953.

Risco, V.: "Lembranza de Xurxo Lourenzo", Nós, 124-125, Abril-Maio, 1934.

© 2004 Biblioteca Virtual Galega