Monografías
     Bande, Enrique :


Xaquin Lorenzo Xocas, 1907-1989, Ed. Duen De Bux, Ourense, 2003.  [ Máis ]


     Coira, pepe :

No verán de 1940. Crónica da película «O carro e o home», Biblos, A Coruña, 2004.  [ Máis ]


     Díaz, Xabier; Fernández, Esther; Otero, Mario, e Rodríguez, Carme :

Xaquín Lorenzo e a área de tecnoloxía da ESO, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2004.  [ Máis ]


     fidalgo santamariña, xosé antón :

Xoaquín Lorenzo Fernández 1907-1989 "Memoria do home e etnógrafo", Editorial Auria, Ourense, 2004.


     González Pérez, Clodio :

Xaquín Lorenzo Fernández "Xocas", Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Santiago de Compostela, 2004.

Xaquín Lorenzo Fernández "Xocas" (1907-1989), Ed. Toxosoutos, Noia, 2003.  [ Máis ]


     González Reboredo, Xosé  manuel :

Vida e obra de Xaquín Lorenzo, Ed. Galaxia, Vigo, 2004.  [ Máis ]

     lópez gómez, felipe-senén :

Xaquín Lorenzo Fernández "Xocas" : Unha vida para a cultura dun pobo, Baía Edicións, A Coruña, 2004.  [ Máis ]


     Martinón-Torres, Marcos :

Xaquín Lorenzo "Xocas". Confesións e lembranzas para mozos de onte e hoxe, Sotelo Blanco,  Santiago de Compostela, 2004.  [ Máis ]


     valcárcel, marcos:

Don Xoaquín Lorenzo no fío de Nós, Diputación de Ourense, Colección Auria, Ourense, 2004. [ Máis ]

Xoaquín Lorenzo. Vida e obra, Ed. Xerais de Galicia, Vigo, 2004.  [ Máis ]

Xoaquín Lorenzo, Ed. Xerais de Galicia, Colección Merlín, Vigo, 2004.  [ Máis ]


     Vázquez-Monxardín, Afonso:

Xoaquín Lorenzo Fernández «Xocas». A fidelidade á Galicia soñada, Ir Indo Edicións, Vigo, 2004.  [ Máis ]


     Vázquez Monxardín, A. e Valcárcel, Marcos :

Xoaquín Lorenzo Fernández. Unidade didáctica, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2004.  [ Máis ]


      Vázquez González, Benxamín e González reboredo, Xosé M. :

Xaquín Lorenzo. O herdeiro de Nós, Fundación Caixa Galicia, Santiago de Compostela, 2004.  [ Máis ]


     vilar álvarez, manuel:

Dicionario Xaquín Lorenzo «Xocas», 3C3 Editores, Santiago de Compostela, 2004.  [ Máis ]


     Pite,  Soledad (coord.): 

Agasallo de cores para Xaquín Lorenzo  [ Consello da Cultura Galega - PDF ]

© 2004 Biblioteca Virtual Galega