Agradecimentos


          A Biblioteca Virtual Galega quere agradecer a inestimábel colaboración de todos os que, dunha ou doutra maneira, axudaron a que o Especial Día das Letras Xaquín Lorenzo, «Xocas» da BVG chegase a ser unha realidade.


          Nomeadamente, a aqueles que nos cederon a súa obra para que fose incluída nas nosas páxinas, así como a Olegario Sotelo Blanco, Lino Braxe, A Nosa Terra e Raigame. Revista de Arte, Cultura e Tradicións Populares, por nos permitir a reprodución das súas publicacións.


          Unha mención especial merecen o Museo do Pobo Galego, a Real Academia Galega e a Deputación Provincial de Ourense, por acreditar no proxecto e prestar todo o seu apoio.Idea e Coordenación


Deseño
 InformáticaElaboraciónCarlos BiscaínhoPatricia López
David Armesto
Eloy Vázquez


Eloy Vázquez
Mon López Rodríguez


Biblioteca Virtual Galega

© 2004 Biblioteca Virtual Galega