Xaquin Lorenzo «Xocas»
Lino Braxe, A Nosa Terra, 1987
 Transcrición
ENTREVISTAS
    XAQUÍN LORENZO «XOCAS»

INICIO