Un defensor da nosa memoria: Xaquín Lorenzo «Xocas»
                                           Olegario Sotelo Blanco

INICIO

 HOMENAXES