42 anos do Día das Letras
Rafael
Dieste
(1899-1981)
1995
Ferro
Couselo
(1906-1975)
1996
Ánxel
Fole
(1903-1986)
1997
Martín Códax,
Mendinho,
Johan de  Cangas
1998
Blanco
Torres
(1891-1936)
1999
Manuel
Murguía
(1833-1923)
2000
Eladio
Rodríguez
(1864-1949)
2001
Frei Martín
Sarmiento
(1695-1772)
2002
Avilés
de Taramancos
(1935-1992)
2003
Xaquín  Lorenzo
"Xocas"
(1907-1989)
2004
Lorenzo
Varela
(1916-1978)
2005INICIO