Obra completa

Poesía completa, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 2000 [edición de Xosé Luís Axeitos].

Ensayos, conferencias y otros escritos, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 2001 [edición de Xosé Luís Axeitos].


© 2005 Biblioteca Virtual Galega