Poemas soltos

—"Castelao", en Castelao na voz dos poetas, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1970 [incluído en Homaxes].

—«O Cristo da libertade», en Díaz Pardo, Galicia Hoy y el resto del mundo, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1987, pp. 87-88 // En Lorenzo Varela, Poesía completa (ed. de X. C. Bernárdez), Xerais, Vigo, 1990, pp. 100-101.


© 2005 Biblioteca Virtual Galega