Prosa

—"Presentación de Neira Vilas", pronunciada o 18 de Novembro de 1976 na Galería Sargadelos de Madrid durante a apresentación da sexta edición de Memorias dun neno labrego e incluída en Lorenzo Varela: Ensayos, conferencias y otros escritos (ed. de X. L. Axeitos), Ediciós do Castro, 2001, pp. 237-240.

—"Un fotógrafo sin concesiós", no Catálogo da exposición de José Suárez na Casa do Brasil, 1977 // Incluído en Lorenzo Varela: Ensayos, conferencias y otros escritos (ed. de X. L. Axeitos), Ediciós do Castro, 2001, pp. 161-154.


© 2005 Biblioteca Virtual Galega