Monografías sobre o autorUnha historia que nos pertence

[ Carlos M. Callón Torres
]

Co subtítulo "A poesía en galego de Lorenzo Varela", Carlos Callón achégase neste estudo á obra poética de Lorenzo Varela e o labor dos exiliados galegos, nun intento por comprender o pasado e o presente da Galiza e do sistema literario galego.

Editorial. Promocións Culturais Galegas / A Nosa Terra.

Ano. 2005.

I.S.B.N. 84-96403-46-7.

© 2005 Biblioteca Virtual Galega