Monografías sobre o autor'Dicionario' Lorenzo Varela

[ Xosé Gregorio Ferreiro Fente ]

Continuando a serie iniciada o ano 2001 con Eladio Rodríguez, tresCtres Editores apresenta este "dicionario" confeccionado por Xosé Gregorio Ferreiro Fente á volta da vida e a obra de Lorenzo Varela, fornecendo unha escolma de textos, exercicios e cadros sinópticos para a súa utilización nas aulas.
Editorial. tresCtres Editores.

Ano. 2005.

I.S.B.N. 84-934335-4-3.

© 2005 Biblioteca Virtual Galega