Monografías sobre o autorLorenzo Varela:
Crónica dunha vida atormentada


[ Fernando Salgado
]

Fernando Salgado esculca neste libro os recantos máis sombrizos da vida de Lorenzo Varela e aprofunda —a modo de reparación por tan inxusta desmemoria— no seu tempo e na súa obra. Inclúe unha profusa bibliografía e varias páxinas de apéndice gráfico.


Editorial. Ediciós do Castro.

Ano. 1995.

I.S.B.N. 84-7492-977-6.

© 2005 Biblioteca Virtual Galega