Monografías sobre o autorLorenzo Varela: A voz desterrada

[ Fernando Salgado ]

Nova aportación de Fernando Salgado á volta da figura de Lorenzo Varela, apresentado como a revisión do volume publicado en 1995. Dous fragmentos da obra poden ser consultados no apartado Estudos deste Especial Día das Letras.

Editorial. Ediciós do Castro.

Ano. 2005.

I.S.B.N. 84-8485-178-8.

© 2005 Biblioteca Virtual Galega