Monografías
     Callón Torres, Carlos Manuel:

Unha historia que nos pertence. A poesía en galego de Lorenzo Varela, A Nosa Terra, Vigo, 2005.  [ Máis ]


     Ferreiro Fente, X. Gregorio:

'Dicionario' Lorenzo Varela, tresCtres Editores, Ames (A Coruña), 2005.  [ Máis ]

Homenaxe. Sesenta e seis escritores falan de Lorenzo Varela (florilexio de textos sobre a vida, a obra e o home), Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 2003.


     López Bernárdez, Carlos:

Lorenzo Varela. Biografía e antoloxía, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2005.  [ Máis ]

Lorenzo Varela: Vida e obra, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2005.  [ Máis ]


     Lopo, Antón:

As tres mortes de Lorenzo Varela, Editorial Galaxia, Vigo, 2005.  [ Máis ]


     Quintá García, Pablo:

Lorenzo Varela, Consellaría de Cultura, Santiago de Compostela, 2005.  [ Máis ]


     Salgado, Fernando:

Lorenzo Varela: A voz desterrada, Ediciós do Castro, Sada- A Coruña, 2005.  [ Máis ]

Lorenzo Varela: Crónica dunha vida atormentada, Ediciós do Castro, Sada- A Coruña, 1995.  [ Máis ]

Lorenzo Varela: Memorias incompletas, La Voz de Galicia, A Coruña, 2005.  [ Máis ]


© 2005 Biblioteca Virtual Galega