Eventos8-III-2005

[ Santiago de Compostela ]

A Galería Sargadelos de Santiago de Compostela acolleu a apresentación oficial da comisión encargada de confeccionar o programa de homenaxe a Lorenzo Varela e que está integrada polos académicos Xosé Luís Axeitos e Xesús Alonso Montero, o investigador Gregorio Ferreiro Fente, o xornalista e biógrafo do escritor Fernando Salgado, o alcalde de Monterroso —Antonio Gato— e Isaac Díaz Pardo, envolveito desde hai anos na recuperación da memoria colectiva do exilio galego.
No mesmo acto deuse a coñecer a edición facsimilar de Catro poemas galegos, que reproduce a realizada en Bos Aires en 1951 pola Editorial Argentina de Música. A publicación inclúe gravuras de Luís Seoane e a partitura para os poemas que fixera Julián Bautista —estreada en Amsterdam en 1948 e aínda inédita en Galiza—, así como unha tradución para o inglés realizada por William Shand.

© 2005 Biblioteca Virtual Galega