INICIO    ATRÁS
IMAXES
De dispores dunha imaxe, vídeo ou audio á volta da figura de Lorenzo Varela que 
quixeres que reproduzamos, podes comunicalo escribindo a edixital@udc.es.
Inclúe, por favor, un enderezo electrónico ou teléfono de contacto
    Galería de cartóns postais
                        Vieiros
    Galería de imaxes
                        Vázquez Monxardín  e V. Santos ( IES As Lagoas - Ourense)