A lingua


     «Mal ou ben, xa sabemos todos que somos un pobo de reis e de escravos, unha nación con idioma civilizador e ao mesmo tempo un país cuxa lingua está sendo somerxida desde hai séculos —como a súa propia riqueza potencial en todas as ordes— pola dominación dos de fóra e pola complicidade dos de dentro.»
«Discurso pronunciado por Lorenzo Varela el 25 de julio de 1967», reproducido en
Lorenzo Varela: Ensayos, conferencias y otros escritos (ed. de X. L. Axeitos), Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 2001, pp. 229-234.
[Tradución da Biblioteca Virtual Galega]

© 2005 Biblioteca Virtual Galega