A saudade


     «E é que o problema da saudade galega non ten nada a ver co problema da morte castelá. Ao galego non lle importa irse do mundo, porque é un ser que non está no mundo, que está nos mundos. Polo contrario, o que pode servir de índice para o entendemento da morriña é o grao de desexo que sinte un de nós por regresar, por voltar, por estar, que é como ser, de novo alí, naquel outeiro, xunto a aquel moíño, ouvindo de novo as mesmas encantadas voces, os mesmos verdes, azules, amarelos.»
«Villaamil, pintor gallego y universal», conferencia pronunciada por Lorenzo Varela no Museo Nacional de Belas Artes de Bos Aires
con motivo da celebración do centenario da morte do pintor Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854) e reproducida en Lorenzo Varela: Ensayos, conferencias y otros escritos (ed. de X. L. Axeitos), Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 2001, pp. 196-211. [Tradución da Biblioteca Virtual Galega]

© 2005 Biblioteca Virtual Galega