Luís Seoane


     «As obras de Luís Seoane dan a sensación de seren, en conxunto, algo así como as emisións avasaladoras, constantes e varias, dunha inagotábel e delicada caixa de resonancia, da que non estarían excluídas as posibilidades da invención.»     «Luís Seoane é de raíz primitiva, barroca, romántica. É un pintor romántico, cun romantismo cuxo tronco fixeron aínda máis sólido ao ludibrios e suicidios surrealistas. Por iso non o atrae o prodixioso, severo mecanismo dos límites; sorrí cando alguén tenta explicar o azar coa alucinante trampa de probabilidades [...]»


Seoane, Botella al Mar, Bos Aires, 1948.
[Tradución da Biblioteca Virtual Galega]
     «Pertence Luís Seoane ao reducido número dos mellores espíritos da minha xeración, a aqueles que na nosa xiria de xuventude, a de sempre, considerábamos de "a grande línea", "cheguen ou non". Nunha palabra, formaba parte "dos fieis".»«Presentación de Luís Seoane», pronunciada nunha exposición individual do artista no exilio e reproducida en Lorenzo Varela: Ensayos, conferencias y otros escritos (ed. de X. L. Axeitos), Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 2001, pp. 196-211.
[Tradución da Biblioteca Virtual Galega]

© 2005 Biblioteca Virtual Galega