A lingua     Rafael Dieste   
   A saudade     Luís Seoane
A imaxinación     Neira Vilas    

 PENSAMENTO DE LORENZO VARELA

INICIO