Poesía

Poemarios

Ardencias, A Coruña, 1927.

As mariñas de Sada, A Coruña, 1928.

Noitebras, A Coruña, 1901.

Soidades, A Habana, 1894.

Versos de loita, A Coruña, 1919.Poesías soltas

—"¡A loitar!", en Revista Gallega nº 164, 1898. [ Hemeroteca RAG ]

—"A morte da campana de Anllóns", en Revista Gallega nº 149, 1898. [ Hemeroteca RAG ]

—"As Mariñas. Muiñeira", en Galicia Moderna nº 17, 1-1-1898.

—"As miñas mágoas", en Revista Gallega nº 131, 1897. [ Hemeroteca RAG ]

—"Eu son gallego", en Revista Gallega nº 123, 18-7-1897. [ Hemeroteca RAG ]

—"Inconstanza", en El Eco de Galicia, 1885.

—"N-a morte de Rousalía", en El Eco de Galicia, 1885.

—"N-o cimenterio", en El Eco de Galicia, 1885.

—"Nostalxia", en El Eco de Galicia nº 72, A Habana, 11-11-1883.

—"Soedá", en Revista Gallega nº 128, 1987. [ Hemeroteca RAG ]
© 2006 Biblioteca Virtual Galega