Monografías sobre o autorManuel Lugrís Freire. Antoloxía

[ Xabier Campos Villar
]

Xabier Campos Villar fornece unha antoloxía da obra literaria, xornalística e oratoria de Manuel Lugrís Freire, acompañada dunha síntese biobliográfica, unha explicación dos textos escolmados e unha completa bibliografía.

Editorial. Galaxia.

Ano. 2006.

I.S.B.N. 84-8288-904-4.

© 2006 Biblioteca Virtual Galega