Monografías sobre o autorManuel Lugrís Freire. Escolma

[ Nélida Cosme Abollo e María Dolores Sánchez Vales
]

Volume de aproximación á obra en galego de Manuel Lugrís Freire confeccionado por Nélida Cosme Abollo e María Dolores Sánchez Vales, que escolman a obra poética, teatral, narrativa e oratoria do autor sadense.


Editorial. Ediciós do Castro.

Ano. 2006.

I.S.B.N. 84-8485-218-0.

© 2006 Biblioteca Virtual Galega