Monografías sobre o autorO teatro de Manuel Lugrís Freire

[ Francisco Pillado Mayor
]

Após unha glosa do teatro galego até a fundación, en 1903, da Escola Rexional de Declamación, Francisco Pillado Mayor analiza a obra dramática de Manuel Lugrís Freire, iniciador do teatro galego en prosa e, durante moitos anos, un dos autores máis representados na Galiza e na Arxentina.
Editorial. Ediciós do Castro.

Ano. 1991.

I.S.B.N. 84-7492-544-4.

© 2006 Biblioteca Virtual Galega