Monografías sobre o autorManuel Lugrís Freire

[ Henrique Rabuñal
]

Promocións Culturais Galegas / A Nosa Terra tira do prelo este estudo co que Henrique Rabuñal rende a súa particular homenaxe ao autor ao que se dedica este ano o Día das Letras.


Editorial. A Nosa Terra.

Ano. 2006.

I.S.B.N. 84-8341-016-8.

© 2006 Biblioteca Virtual Galega