Artigos


     Campos Villar, Xabier:

— "A pseudonimia en Manuel Lugrís Freire", en Ramón Lorenzo (coord.): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Universidade de Santiago de Compostela, 2002. pp. 61-71.  [ Texto ]

— "A relación de Curros con Manuel Lugrís Freire", en Alonso Montero, Henrique Monteagudo e Tajes Marcote (eds.): Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo", vol. II., Compostela: Consello da Cultura Galega, 2004. pp. 53-63.     Carré, Leandro:

— "El centenario de D. Manuel Lugrís Freire", en La Voz de Galicia, 23-1-1963.     López, Teresa:

— "Cuba nas orixes do teatro galego: A costureira d'aldea de Manuel Lugrís Freire", en Dieter Kremer (ed.): Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos "Un século de Estudios Galegos. Galicia fóra de Galicia" Universidade de La Habana - 17 a 21 de abril de 2000, Ediciós do Castro: 2001. pp. 269-276.     Lugrís Rodríguez, Manuel:

— "Meu avô Lugris Freire", en Agália nº 23, 1990, pp. 319-323.  [ Texto ]     Rabunhal Corgo, Henrique:

— "Lugris Freire na cultura galega", en Agália nº 22, 1990, pp. 196-202.     Rivera Cascudo, Manuela:

— "Lugris Freire: 'Umha pátria, um idioma' ", en Agália nº 27, 1991, pp. 373-377.     Salinas, Galo:

— "Dramática gallega. A ponte", Revista Gallega nº 454, 26-7-1903. [ Hemeroteca RAG ]

— "O teatro gallego. A ponte", Revista Gallega nº 436, 26-7-1903. [ Hemeroteca RAG ]     Santamarina, Antón:

— "Día das Letras Galegas para M. Lugrís", en Grial nº 167, 2005.

Capítulos


     Otero Pedrayo, Ramón:

— "Lugrís Freire", en O libro dos amigos, Centro Galego de Bos Aires, 1953 // Vigo: Galaxia, 1997. pp. 165-167.     Pillado Mayor, Francisco:

— " 'A Ponte', de Manuel Lugrís Freire", en Cinco aspectos do Teatro Galego, Compostela: El Correo Gallego, 1992. pp. 27-52.

© 2006 Biblioteca Virtual Galega