Especial Día das Letras Galegas - 2006
                       Real Academia Galega
    «Lugrís foi un pioneiro do galeguismo» Entrevista con H. Rabuñal
                       A Nosa Terra nº 1214
    «Lugrís: o galego no mitin». Por Márcos Valcárcel
                       El Correo Gallego [29-01-2006]
    Letras 2006: Manuel Lugrís
                       IES Monte Carrasco de Cangas
    2006: Manuel Lugrís Freire
                       A. C. Alexandre Bóveda

INICIO    ATRÁS
De dispores dunha imaxe, vídeo ou audio á volta da figura de Lugrís Freire que 
quixeres que reproduzamos, podes comunicalo escribindo a edixital@udc.es.
Inclúe, por favor, un enderezo electrónico ou teléfono de contacto
LIGAZÓNS