Agradecementos


          A Biblioteca Virtual Galega quere agradecer a inestimábel colaboración de todos os que, dunha ou doutra maneira, axudaron a que o Especial Día das Letras Manuel Lugrís Freire da BVG chegase a ser unha realidade.


          Nomeadamente, a Manuel Lugrís Rodríguez, Xabier Campos Villar, Teresa López, Francisco Pillado, Manuela Rivera Cascudo e Henrique Rabuñal, dos que se inclúen textos nestas páxinas, así como á revista Agália e Ediciós do Castro, por autorizar a reprodución das súas publicacións.         Idea e Coordenación


ElaboraciónCarlos BiscaínhoBiblioteca Virtual Galega

© 2006 Biblioteca Virtual Galega