ESTUDOS
     A pseudonimia en  Manuel Lugrís Freire
                                          Xabier Campos Villar
      A Ponte
                                          Francisco Pillado Mayor
    Cuba nas orixes do teatro galego: A Costureira d'Aldea de M.  Lugrís Freire
                                          Teresa López
    A relación de Curros con Lugrís Freire: entre a amizade e a admiración
                                          Xabier Campos Villar
De quereres colaborar neste apartado, envía o teu traballo a edixital@udc.es.

INICIO